Chào mừng bạn đến với website
 
Chào mừng bạn đến với website
 
Chào mừng bạn đến với website
Tin tức » Tin cổ đông
Thư ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015
(4/14/2010 11:31:48 AM)
Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Cầu đường Hà Nội trân trọng gửi thư  ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:
 

                                                         

                                                        Thư  ứng cử thành viên
                                                  Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015
Kính gửi:
 -  Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
 -  Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Cầu đường Hà Nội
Tên tôi là:........................................................................................................................................
Đang sở hữu……….. cổ phiếu, Tương đương……% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Cầu đường Hà Nội.
Xét đã thoả mãn các điều kiện  được quy định của pháp luật hiện hành  và Điều lệ của Công ty. Tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát  nhiệm kỳ 2010-2015 Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Cầu đường Hà Nội.
Các hồ sơ được đính kèm thư này gồm:
- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND.
- Giấy đề cử ( Nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).


Nếu được trúng cử, Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Cầu đường Hà Nội.
Trân trọng !
                                                                                 Hà Nội…….. ngày       tháng     năm 2010
                                                                                                       Ứng cử viên
                                                                                                (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông gửi  hồ sơ này trước ngày 15 tháng 4  năm 2010.

 

 
Các bài mới đăng

Các bài đã đăng