Chào mừng bạn đến với website
 
Chào mừng bạn đến với website
 
Chào mừng bạn đến với website
Giới Thiệu » Đơn vị trực thuộc

Các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty


 

a. Xí nghiệp xây lắp Công trình 3 :
- Địa chỉ  : 39 - Hàm Tử  Quan - Hoàn Kiếm - Hà nội
- Giám đốc : Kỹ sư Trần Mạnh Toàn
- Điện thoại  : 04 3932 6953


b. Xí nghiệp xây lắp Công trình 5 :
- Địa chỉ  : 39 - Hàm Tử  Quan - Hoàn Kiếm - Hà nội
- Giám đốc : Kỹ sư Đỗ Văn Ly
- Điện thoại  : 04 3932 6854


c. Xí nghiệp xây lắp Công trình 6 :
- Địa chỉ  : 39 - Hàm Tử  Quan - Hoàn Kiếm - Hà nội
- Giám đốc : Kỹ sư Đặng Công Hiệp
- Điện thoại  : 04 3932 4815


d. Xí nghiệp xây lắp Công trình 9 :
- Địa chỉ  : 39 - Hàm Tử  Quan - Hoàn Kiếm - Hà nội
- Giám đốc : Kỹ sư Lê Hoàng Anh
- Điện thoại  : 04 3932 4817