Chào mừng bạn đến với website
 
Chào mừng bạn đến với website
 
Chào mừng bạn đến với website
Giới Thiệu » Ban giám đốc
Ban giám đốc
(4/12/2010 2:50:09 AM)

Ban Giám đốc bao gồm 01 Giám đốc và 04 phó Giám đốc, do HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.


 

Cơ cấu Ban Giám đốc hiện tại như sau:

Giám đốc Công ty:           Ông Nguyễn Mạnh Cường
Phó Giám đốc Công ty:    Ông Đỗ Văn Ly
Phó Giám đốcCông ty:     Ông Trần Mạnh Toàn
Phó Giám đốcCông ty:     Ông Đặng Công Hiệp
Phó Giám đốcCông ty:      Bà Đỗ Thị Hồng Thúy