Chào mừng bạn đến với website
 
Chào mừng bạn đến với website
 
Chào mừng bạn đến với website
Tin tức » Tin cổ đông
Giấy mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011
(5/16/2011 10:49:36 AM)
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng cầu đường Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty.
 
  GIẤY MỜI
   HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi quý cổ đông:……………………………………………………………………………
Số CMND/Giấy CNĐKKD:………………………………………………………………
Số CP sở hữu:……………………………...(tại thời điểm chốt danh sách ngày 04/5/2011)
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng cầu đường Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty như sau:
1. Thời gian tổ chức đại hội:  Khai mạc: 8h00 ngày 21/5/2011
2. Địa điểm: 39 Hàm Tử Quan – Phúc Tân – Hoàn Kiếm – Hà Nội
3. Nội dung chính:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty năm 2011.;
 - Báo cáo của Ban giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạc kinh doanh của công ty năm 2011;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2010
 - Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán;
 4. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP đầu tư và xây dựng câù đường Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/05/2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
5.Tài liệu Đại hội: Giấy mời này kèm theo tài liệu Đại hội được gửi cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông truy cập website: www.hanoci.vn
6. Để công tác tổ chức họp Đại hội được chu đáo và thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi bản đăng ký tham dự đại hội chậm nhất vào ngày 13/5/2011, thông qua các hình thức sau:
 - Qua đường bưu điện theo địa chỉ: 39 Hàm Tử Quan – Phúc Tân – Hoàn Kiếm – Hà Nội
 - Điện thoại Phòng TCHC: 04.39324819, FAX 04.8324818.
 - Qua thư điện tử theo địa chỉ email: hamtuquan39@yahoo.com.vn
7. Các cổ đông về dự Đại hội cần mang theo giấy mời, giấy CMND, giấy uỷ quyền hợp lệ theo mẫu của Đại hội (trong trường hợp uỷ quyền ).
 Rất mong Quý cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.
        Trân trọng !  


       Tài liệu kèm theo :                                                                               TM. Hội đồng quản trị
 - Giấy uỷ quyền,                                                                                                   Chủ tịch
- Tài liệu Đại hội.

 
Các bài mới đăng

Các bài đã đăng