Chào mừng bạn đến với website
 
Chào mừng bạn đến với website
 
Chào mừng bạn đến với website
Tin tức » Tin cổ đông
Chương trình họp đại hội cổ đông thường niên năm 2011
(5/16/2011 2:29:03 PM)
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường Hà Nội trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Ngày 21 tháng 5 năm 2011 như sau:
 
  Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2011
                                                          Ngày 21  tháng 5 năm 2011


07h30-08h00 

- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu


08h00-08h40

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
 - Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội
 - Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu
 - Cử Ban thư ký Đại hội


08h40-08h50

 - Phát biểu khai mạc Đại hội
 - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
 - Thông qua chương trình của Đại hội


08h50-09h10 - Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011


09h10-09h20 - Báo cáo của Ban Giám Đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoach sản xuất  kinh doanh năm 2011


09h20-09h30 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2010


09h30-09h40 - Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2010


09h40-11h10
- Đại biểu phát biểu thảo luận về các báo cáo
- Biểu quyết về nội dung các báo cáo

11h10-11h30

- Thông qua biên bản Đại hội
- Thông qua nghị quyết Đại hội
- Bế mạc Đại hội

                                                                                                                                     TM. Hội đồng Quản trị

                                                                                                                                          Chủ tịch HĐQT

                                                                                                                                           

 
Các bài mới đăng

Các bài đã đăng